Så här ger du ett bidrag

Plusgirokonto: 90 02 94-0

Betalningsmottagare: Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer

Avsändare: Ange namn och adress

Övriga meddelande: Om bidraget är till minne av en anhörig så skriv ”Minnesgåva”, namn och adress på avsedd person samt, om så önskas, minnesord, vilket vi skriver in på minneskortet. Ange även till vilken adress vi ska skicka minneskortet.

I annat fall, skriv ”Gåva”.

För mer information, kontakta:
Eva Prahl, forskningsadministratör
040-338860
Eva.Prahl@med.lu.se