Ordföranden har ordet

Cancerforskningen i Malmö har varit internationellt uppmärksammad under många år och det är något vi är mycket stolta över. Detta hade inte varit möjligt utan ekonomiskt stöd där Stiftelsen för Cancerforskning vid Allmänna Sjukhuset i Malmö sedan många år varit en ovärderlig källa med anslag till forskningsprojekt, utrustning och resebidrag. Lokala cancerforskare har bildat Malmö Cancer Center som är en samarbetsgrupp för inköp av gemensam utrusting till cancerforskningen och för att ordna regelbundna seminarier där internationellt erkända cancerforskare bjuds in till Malmö. Varje år ordnar Malmö Cancer Center ett ”retreat” där alla lokala cancerforskare bjuds in till ett tvådagars möte och alla för möjlighet att presentera sina senaste forskningsresultat. Det är en fantastisk blandning av klinisk och experimentell forskning som visas upp.

Det finns många unga duktiga cancerforskare som kunnat starta egnaforskningsprojekt med stöd från stiftelsen och som idag har blivit självständiga framgångsrika cancerforskare. Det ekonomiska stödet har varit ovärderligt för just denna grupp och dessa unga lovande forskare ärvår framtid inom cancerområdet.

På stiftelsens vägnar vill rikta ett varmt och innerligt tack för alla bidrag vi fått genom åren och hoppas att forskningen leder till en bättre hälsa för alla cancerpatienter.

Professor Anders Bjartell, stiftelsens ordförande