En stiftelse som gör skillnad

Allmänna sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer bildades redan 1958 och är en ideell organisation. Verksamheten har sedan starten uteslutande baserats på donationer och gåvor från personer huvudsakligen boende i Malmö.

Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning på området tumörsjuk­domar. Vi stödjer såväl klinisk som experimentell forskning som syftar till att bota, lindra och öka kunskapen om cancer.

Våra medel har successivt ökat och varje år kan vi dela ut omkring sex miljoner kronor i forskningsanslag. Men behovet av pengar är konstant och därför är varje bidrag av största vikt för vårt fortsatta arbete.

Hit går pengarna

Stiftelsens tillgångar fördelas på lokala forskare samt till verksamheten inom Malmö Cancer Center (MCC). Centret ger forskarna bättre förut­sättningar att komma vidare i sitt arbete och sprider även kunskap om cancer.

Här arbetar runt 20 forskargrupper med totalt över 150 medarbetare för att genomföra gemensamma effektiva forskningsprojekt. Många av forskningsprojekten är relevanta för flera olika cancersjukdomar.

Stiftelsen och Malmö Cancer Center har gemensamma aktiviteter som seminarier, retreats för cancerforskare, resebidrag till doktorander, anslag till apparater och anordnar varje år en populärvetenskaplig afton för att informera allmänheten om cancersjukdomar och aktuell forskning.