Möt Maria Alvarado Kristensson

Bröst-, lung- och tjocktarmscancer är bland de vanligaste cancerformerna i Sverige.Maria Alvarado Kristensson är docent i molekylär medicin och bedriver forskning om cancer på Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö. Hon är en av dem som fått bidrag från stiftelsen.

Vad handlar din forskning om?
- Vi har hittat en väg för att kunna utveckla en cancerterapi med mindre biverkningar för de behandlade patienterna och som har potentialen att angripa ett brett spektrum av tumörer. Mitt mål är att utveckla en behandlingsmetod som enbart dödar tumörceller medan friska celler skonas. För att identifiera en läkemedelskandidat vars funktion leder till att bara tumörceller går under, har vi utfört en screening bland 12000 potentiella alternativ.  Hittills, har vi lyckats hitta tre substanser som dödar odlade tumörceller.

Varför valde du att bli just cancerforskare?
- Cancer uppstår när grundläggande mekanismer i våra kroppsceller inte fungerar. Att hitta livsviktiga mekanismer som styr vår kropp och att förstå balansen mellan friskhet och sjukdom är en stark driftkraft i min forskning. Mitt huvudsyfte är att utveckla ett läkemedel som dödar tumörceller men inte kroppens friska celler.

Hur lång är vägen från ett fynd till ny behandling/medicin?
- Det beror på hur lätt det är att hitta lämpliga läkemedelskandidater. Jag hoppas att vi inom 10 år ska ha kunnat utveckla ett läkemedel som baseras på våra egna forskningsfynd och som kan testas på människor.

Vad betyder stiftelsens bidrag för dig?
- Utan stödet kan vi inte bedriva vår forskning. Cancerforskning är idag starkt beroende av allmänhetens stöd och jag är oerhört tacksam för stödet vi får. I gengäld hoppas jag kunna bidra i utvecklingen av en medicinering som leder till en vardag med färre allvarliga biverkningar, men med bibehållen eller förbättrad verkan.