Möt en forskare

Karin Leandersson

Karin Leandersson, professor inom immunologi vid Institutionen för translationell medicin, CRC Malmö

”Många små fynd leder till ökad kunskap”

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige – mellan 15 och 20 stycken insjuknar varje dag. Karin Leandersson är professor inom immunologi och bedriver forskning om bröstcancer vid Institutionen för translationell medicin, CRC Malmö. Hon är en av dem som fått bidrag från stiftelsen.

Vad handlar din forskning om?
– Kort kan man säga att vi undersöker varför immunförsvaret inte bekämpar tumören hos patienter med bröstcancer. I stället för att reagera mot cancercellerna blir det totalt passivt. Vi vill hitta de mekanismer som stänger av immunförsvaret för att i stället aktivera dem mot cancern. Detta kan leda till en ny behandling som bromsar spridningen av bröstcancerceller.

Varför valde du att bli just cancerforskare?
– För mig handlar det om att få bidra till att färre drabbas och fler överlever. Jag ville forska på en allvarlig sjukdom, annars hade jag nog haft svårt att hitta den motivation som jag känner. Cancern är komplicerad. När det gäller bröstcancer är det viktigt att försöka förstå hur och varför den sprider sig. Tumörcellerna är beroende av kroppens andra celler och utnyttjar dem för spridning. Vi måste lära oss hur man hindrar detta samspel. Om man kommer åt metastaseringsproblematiken, så sparar man många liv.

Hur lång är vägen från ett fynd till ny behandling/medicin?
– Från en upptäckt till att det skapas en ny medicin eller behandling är det en lång väg, något som ibland är svårt att inse både för allmänheten och för oss forskare. Men vi har en stor fördel här i Malmö, då det finns en tät koppling till kliniken. Vi sitter i samma byggnad som patologerna som analyserar cancertumörer och tillsammans med dem kan vi studera tumörcellernas egenskaper direkt efter operation. Det är sällan som vi kan hjälpa en patient direkt, men kanske redan i nästa steg. Många små fynd leder till ökad kunskap.

Vad betyder stiftelsens bidrag för dig?
– Det betyder oerhört mycket. Jag är helt beroende av medel utifrån till min forskning och jag känner stor tacksamhet till alla som bidrar. Pengarna används till ny apparatur, lön till medarbetare med mera. Att få immunförsvaret att aktiveras och därmed få kroppen att själv motarbeta cancern kräver mycket forskning. Min önskan är att kunna bidra med kunskap om hur detta ska gå till!