Du kan hjälpa oss att rädda liv

I Sverige insjuknar cirka 50 000 personer varje år i cancer. Tack vare framstående forskning ökar chansen för överlevnad.

Cancerforskning i Malmö har en lång tradition. Några exempel är viktiga arbeten inom bröstcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer med patienter som ingått i Malmö-Kost Cancer och Malmö Förbyggande Medicin undersökningarna.

Allmänna sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer stödjer forskning. Stiftelsen bildades 1958 och delar årligen ut finansiellt stöd till cancerforskare som är verksamma i Malmö. Resebidrag ges till yngre forskare som vill presentera sina resultat på kongresser eller inhämta viktig kunskap på annat håll att använda inom sin forskning.

Vi tar gärna emot Ditt bidrag för att förbättra våra möjligheter i kampen mot cancern. Ge ett bidrag!