Du kan hjälpa oss att rädda liv

I Sverige insjuknar cirka 50 000 personer varje år i cancer. Tack vare framstående forskning ökar chansen för överlevnad. Men ännu kan långt ifrån alla botas.

Allmänna sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer stödjer forskning inom Skånes universitetssjukhus. Genom att stiftelsen drivs av Sjukhusläkarsällskapet i Malmö är steget kort mellan driftiga forskare och tillgängliga medel. Nya rön och framsteg används direkt i vår undervisning och i Skånes sjukvård.

Vi behöver Ditt bidrag för att förbättra våra möjligheter i kampen mot cancern.

Stöd våra forskare och var med och gör skillnad! Ge ett bidrag!